Psychologické poradenství a diagnostika

Klinická psychologie pro dospělé i děti, terapie, soudní znalectví, dopravní psychologie, terapeutický program pro řidiče a další.

Nabízené služby

 

!!! NOVĚ !!! OD 1. 4. 2024 MOŽNOST ABSOLVOVAT TERAPEUTICKÝ PROGRAM PRO ŘIDIČE DLE ZÁKONA 361/2000 Sb. O SILNIČNÍM PROVOZU VE SPOLUPRÁCI S CENTREM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU BRNO, NA ADRESE Tomanova 3118, 440 01 Louny.

TERMÍNY A ČASY KONÁNÍ JSOU JIŽ ZVEŘEJNĚNY NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH, viz přehled vpravo nahoře.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ÚČAST V TERAPEUTICKÉM PROGRAMU PRO ŘIDIČE SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT PŘES KONTAKTNÍ FORMULÁŘ, TELEFONICKY A E-MAILEM NA KONCI STRÁNEK.

 

Provádíme dopravně psychologické vyšetření řidičů na pracovištích akreditovaných Ministerstvem dopravy ČR – Purkyňova 1384, 440 01 Louny a 9. května 112, 277 06 Lužec nad Vltavou.

Nabízíme individuální pomoc při řešení náročných životních situací a psychologické poradenství (individuální, párové, rodinné, týkající se zaměstnání, studia a další).

Vypracováváme znalecké posudky z oboru klinické a forenzní psychologie, dopravní psychologie a psychologie rodiny a dítěte.

O víkendu (sobota) pořádáme kurzy grafologického rozboru písma a zážitkové semináře kresby stromu. Termíny konání dle zájmu, max. 4 osoby, více informací upřesníme telefonicky.

Tým spolupracovníků ve složení: Mgr. et Mgr. Ludmila Houdková – psycholog, Miroslav Houdek, MBA, LL.M. – organizační zajištění psychologických služeb.

 

TERAPEUTICKÝ PROGRAM PRO ŘIDIČE

TERMÍNY A ČASY KONÁNÍ V ROCE 2024:

 

zahájení kurzu č. 1 v úterý 16.4.2024 od 15:30 do 19:30, dále každé úterý, konec kurzu 14.5.2024

zahájení kurzu č. 2 ve čtvrtek 18.4.2024 od 15:30 do 19:30, dále každý čtvrtek, konec kurzu 16.5.2024

Akreditovaný dopravní psycholog, soudní znalec v oboru dopravní psychologie

  • posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření obdržíte v nejkratším možném termínu

Psychodiagnostika, terapie

  • komplexní klinické psychologické vyšetření dospělých i dětí
  • možnost i víkendové intenzivní terapie dle individuální domluvy

Kurzy grafologického rozboru písma a zážitkové semináře kresby stromu

  • naučte se grafologický rozbor písma a diagnostiku kresby stromu

PhDr. Ludmila Houdková, Ph.D.

akreditaci udělenou Ministerstvem dopravy ČR k provádění dopravně psychologického vyšetření, které musí absolvovat řidiči, pokud žádají o vrácení odebraného či zadrženého řidičského průkazu, na základě vlastní žádosti o udělení řidičského oprávnění typu C1, C1+E, C, C+E a D1, D1+E, D, D+E nebo k prodloužení již nabyté platnosti k výkonu svého profesního povolání řidiče nákladního vozidla, autobusu, vozidel s právem přednosti v jízdě a kolejových vozidel (vozidla převyšující hmotnost 7 500 kg), na žádost praktického lékaře a dále učitelé autoškol před zkouškou pro získání profesního osvědčení.

Je lektor terapeutického programu pro řidiče dle zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu Brno.

Je soudní znalec v oboru klinické a forenzní psychologie, dopravní psychologie a psychologie rodiny a dítěte, jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR, je klinický psycholog a má odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru psycholog ve zdravotnictví.

Ráda Vám pomůžu

Mgr. et Mgr. Ludmila Houdková

Je psycholog a terapeut, má akreditaci udělenou Ministerstvem dopravy ČR k provádění dopravně psychologického vyšetření, je lektor terapeutického programu pro řidiče dle zákona 361/2000 Sb. o silničním provozu ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu Brno a má odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru psycholog ve zdravotnictví.

Poskytované služby: řešení náročných životních situací, vztahových, pracovních a ostatních osobních problémů, terapie zaměřená na odstranění stresu, deprese a úzkosti, komplexní psychologické poradenství.

Individuální přístup.

Služby jsou poskytovány také v anglickém jazyce.

 

Is a psychologist and therapist, has accreditation granted by the Ministry of Transport of the Czech Republic to perform traffic psychology examinations, is a lecturer of a therapeutic program for drivers according to Act No. 361/2000 Coll. on Road Traffic in cooperation with the Brno Transport Research Centre and he has professional competence to perform a medical profession in the field of psychologist in healthcare.

Services provided: dealing with difficult life situations, relational, work and other personal problems, therapy aimed at eliminating stress, depression and anxiety, comprehensive psychological counselling.

Individual approach.

The services are also provided in English.

Ráda Vám pomůžu