Psychologické poradenství a diagnostika

Akreditovaný dopravní psycholog, soudní znalec, klinický psycholog.

 

Nabízené služby

 

!!! NOVĚ !!! MOŽNOST ABSOLVOVAT REHABILITAČNÍ PROGRAM PRO ŘIDIČE VE SPOLUPRÁCI S CENTREM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU BRNO NA PRACOVIŠTÍCH AKREDITOVANÝCH MINISTERSTVEM DOPRAVY: LOUNY, PURKYŇOVA 1384 A LUŽEC NAD VLTAVOU, 9.KVĚTNA 112.

Nabízíme individuální pomoc při řešení náročných životních situací a psychologické poradenství (individuální, párové, rodinné, týkající se zaměstnání, studia a další).

O víkendu (sobota) pořádáme: kurzy grafologického rozboru písma a zážitkové semináře kresby stromu. Termíny konání dle zájmu, max. 4 osoby, více informací upřesníme telefonicky.

Vypracováváme znalecké posudky z oboru klinické a forenzní psychologie dětí i dospělých, dopravní psychologie a grafologie.

Tým spolupracovníků ve složení: Mgr. et Mgr. Ludmila Houdková – psycholog, Miroslav Houdek, MBA, LL.M. – organizační zajištění psychologických služeb.

 

Psychologie zaručuje skutečné vědění o druhém pohlaví a nahrazuje svévolné mínění, onen pramen nevyléčitelných nedorozumění, která pustošivě ničí manželství naší doby.​“

Carl Gustav Jung

Akreditovaný dopravní psycholog, soudní znalec v oboru dopravní psychologie

  • posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření obdržíte v nejkratším možném termínu

Psychoterapie, psychodiagnostika

  • komplexní klinické psychologické vyšetření dětí i dospělých
  • psychologické vyšetření žadatelů o zbrojní průkaz

 

Kurzy grafologického rozboru písma a zážitkové semináře kresby stromu

  • naučte se grafologický rozbor písma a diagnostiku kresby stromu

PhDr. Ludmila Houdková, Ph.D.

Má akreditaci udělenou Ministerstvem dopravy a smí provádět dopravně psychologické vyšetření, které musí absolvovat řidiči, pokud žádají o vrácení odebraného či zadrženého řidičského průkazu, nebo na základě vlastní žádosti o udělení řidičského oprávnění typu C a D nebo k prodloužení již nabyté platnosti k výkonu svého profesního povolání řidiče nákladního vozidla, autobusu, vozidel s právem přednosti v jízdě a kolejových vozidel.

Je soudní znalkyní v oboru dopravní psychologie (jmenovaná Krajským soudem v Ústí nad Labem).

Ráda Vám pomůžu

Mgr. et Mgr. Ludmila Houdková

Řešení náročných životních situací, vztahových, pracovních a ostatních osobních problémů. Terapie zaměřená na odstranění stresu, deprese a úzkosti. Komplexní psychologické poradenství. Individuální přístup. Služby jsou poskytovány také v anglickém jazyce.

Solving difficult life situations, relationship, work and other personal problems. Therapy aimed at eliminating stress, depression and anxiety. Comprehensive psychological counseling. Individual approach. Services are also provided in English.

Ráda Vám pomůžu

Kontaktujte nás